3x prečo stále

práve my?

ODBORNOSŤ

Zárukou vysokej kvality poskytovaných služieb sú dlhoročné skúsenosti vo vedení účtovníctva rôznych typov spoločností.

PROFESIONALITA A ISTOTA

Vaše účtovníctvo spracujeme na čas, kvalitne a správne, v súlade s platnými zákonmi.

FLEXIBILITA A DISKRÉTNOSŤ

Prispôsobíme sa všetkým špecifickým požiadavkám klienta, samozrejmosťou je zachovávanie absolútnej mlčanlivosti o všetkych skutočnostiach.

Poradenstvo a služby s ním súvisiace sú Vám k dispozícii

Pomáhajú nájsť riešenia konkrétnych odborných problémov. Týmito problémami je obvykle spôsob účtovania, oceňovania alebo vykazovania určitej ekonomickej udalosti. Poskytujeme poradenstvo v účtovníctve, pri postupoch v účtovníctve a všetkých zákonoch, ktoré s účtovníctvom súvisia, vrátane daňového poradenstva (okrem oficiálneho stanoviska daňového poradcu).

Naša spoločnosť poskytuje daňové poradenstvo v nasledujúcom rozsahu:

  • daňový audit, poskytuje klientovi informáciu o súlade ním zaplatených daní s daňovou povinnosťou vyplývajúcou z daňových zákonov, má charakter prevencie, predchádza vzniku závažných daňových a účtovných problémov
  • vypracovanie písomných stanovísk k vybraným daňovým problémom klienta
  • daňová optimalizácia v rámci jednotlivých druhov daní a v rámci organizačnej štruktúry klienta
  • návrhy riešení a postupov na zabezpečenie daňovej optimalizácie pre tuzemské a zahraničné podnikateľské subjekty a fyzické osoby
  • daňové poradenstvo pri zastupovaní klienta pri daňovej kontrole alebo pred daňovými orgánmi
  • vypracovanie podkladov pre všetky druhy podávaných odvolaní na všetkých úrovniach odvolania
  • vypracovanie podkladov pre prípravu žaloby a zabezpečenie právnej pomoci
  • daňové poradenstvo podľa jednotlivých druhov daní pre právnické a fyzické osoby
  • poskytovanie informácií klientom o zmenách v legislatíve súvisiacou s daňovou problematikou
  • daňové poradenstvo súvisiace so zlučovaním, rozdeľovaním a likvidáciou spoločností

Chcete profesionálne rady?

A každý deň strategicky uvažujete nad témami ako účtovníctvo, dane a mzdy, neváhajte nás kontaktovať.

NEPREHLIADNITE!

Pred tým než začneme s Vami spolupracovať, uzatvoríme spolu zmluvu o poskytovaní účtovných služieb... viac

NAPÍŠTE NÁM!

Máte otázky, ktoré sa týkajú našich služieb? Neviete, ako a kde vybaviť záležitosti ohľadne Vášho účtovníctva, miezd?... viac

KDE NÁS NÁJDETE?

ÚEP, s.r.o.
Kollárová 17
917 01 Trnava
+421 905 386 513
info@uep.sk

AUTOREAL TT     TRADELOG     DIOCHI Slovakia     Ing.Majerská - ANEX     PREMT