3x prečo stále

práve my?

ODBORNOSŤ

Zárukou vysokej kvality poskytovaných služieb sú dlhoročné skúsenosti vo vedení účtovníctva rôznych typov spoločností.

PROFESIONALITA A ISTOTA

Vaše účtovníctvo spracujeme na čas, kvalitne a správne, v súlade s platnými zákonmi.

FLEXIBILITA A DISKRÉTNOSŤ

Prispôsobíme sa všetkým špecifickým požiadavkám klienta, samozrejmosťou je zachovávanie absolútnej mlčanlivosti o všetkych skutočnostiach.

Vedenie mzdovej agendy

Budeme viesť všetky mzdové a personálne záznamy o vašich zamestnancoch a pripravíme vám výplatu miezd. Spracovanie miezd u nás zahŕňa nasledovné služby:
  • mesačné spracovanie miezd
  • vypracovanie a zaslanie výkazov do poisťovní a na Daňový úrad
  • ročné zúčtovanie dane z príjmu
  • vypracovanie potvrdení o príjme, potvrdení o zamestnaní a iných potvrdení pre zamestnancov
  • vedenie mzdových listov
  • vypracovanie výkazov súvisiacich s personalistikou a mzdami

Prečo budú pre vás naše služby v oblasti personalistiky, miezd a ľudských zdrojov prínosom a aké majú výhody?

Bezpečnosť informácií a diskrétnosť

Externé spracovanie miezd a personalistiky odstraňuje riziko prípadného zneužitia či zverejnenia interných údajov zo strany zamestnancov. Naše postupy práce v tejto oblasti sa riadia jednak pravidlami nášho bezpečnostného projektu a jednak ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov.

Nákladová efektívnosť

V porovnaní s interným spôsobom spracovania personalistiky a miezd môže byť pre Vás využívanie našich služieb výhodné i z hľadiska nákladov – naše ceny za kompletné mesačné spracovanie personálnych dát a mzdy jedného zamestnanca sa pohybujú približne v rozpätí od 0,8 % do 2,0 % z hrubej mzdy zamestnanca a ovplyvnia tak celkové náklady na jeho zamestnávanie len minimálnou mierou.

Garancia vysokého stupňa odbornosti a zodpovednosti

Neustále pracujeme na intenzívnom vzdelávaní v tejto oblasti, sledujeme meniace sa predpisy a pripravované zmeny; spracované údaje ešte pred odovzdaním klientovi vždy prejdú zodpovednou kontrolou druhého stupňa.

Pohodlnosť

S agendou Vašich zamestnancov nebudete mať žiadne starosti, pretože jediný úkon, ktorý sa od Vás očakáva, je schválenie miezd zamestnancov na pripravenom podklade k mzdám, a všetko ostatné vykonáme za Vás - spracovanie personalistiky, miezd (diskrétne a bezpečné odovzdanie spracovaných výstupov); evidenciu daní zo závislej činnosti, všetkých druhov poistenia, zrážok zo mzdy; splnenie povinností voči sociálnej a zdravotným poisťovniam, daňovému úradu (prihlášky, odhlášky, zmeny, registrácie, prehľady a pod.)

NEPREHLIADNITE!

Pred tým než začneme s Vami spolupracovať, uzatvoríme spolu zmluvu o poskytovaní účtovných služieb... viac

NAPÍŠTE NÁM!

Máte otázky, ktoré sa týkajú našich služieb? Neviete, ako a kde vybaviť záležitosti ohľadne Vášho účtovníctva, miezd?... viac

KDE NÁS NÁJDETE?

ÚEP, s.r.o.
Kollárová 17
917 01 Trnava
+421 905 386 513
info@uep.sk

AUTOREAL TT     TRADELOG     DIOCHI Slovakia     Ing.Majerská - ANEX     PREMT