3x prečo stále

práve my?

ODBORNOSŤ

Zárukou vysokej kvality poskytovaných služieb sú dlhoročné skúsenosti vo vedení účtovníctva rôznych typov spoločností.

PROFESIONALITA A ISTOTA

Vaše účtovníctvo spracujeme na čas, kvalitne a správne, v súlade s platnými zákonmi.

FLEXIBILITA A DISKRÉTNOSŤ

Prispôsobíme sa všetkým špecifickým požiadavkám klienta, samozrejmosťou je zachovávanie absolútnej mlčanlivosti o všetkych skutočnostiach.

Ostatné služby, ktoré su Vám k dispozícii

Pre súkromné osoby, fyzické osoby a právnické osoby sú spoplatňované hodinovou sadzbou 15 Eur/hod bez DPH, pričom sa započítava každá začatá štvrťhodina. Zasielanie dokladov je spoplatňované sadzbou 3.6 Eur bez DPH za balík.

Prehľad služieb

 • ročné spracovanie daňového priznania
 • ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • kontrola účtovníctva
 • ekonomické a účtovné poradenstvo z daňového hľadiska
 • voľba právnej formy podnikania
 • založenie spoločnosti
 • zastupovanie pred inštitúciami (daňový úrad, sociálna poisťovna ...)
 • zaisťújeme denné sledovanie splatnosti faktúr a nastavenie upozornenií na omeškanie s platbou
 • zabezpečujeme zasielanie písomných upomienok vo Vami dohodnutých termínoch
 • pripravíme všetky potrebné podklady na podanie návrhu na súd
 • scanovanie účtovných dokladov do elektronickej formy

Nenašli Ste niečo?

Ak Ste niečo nenašli, alebo potrebujete poradiť, napíšte nám!

NEPREHLIADNITE!

Pred tým než začneme s Vami spolupracovať, uzatvoríme spolu zmluvu o poskytovaní účtovných služieb... viac

NAPÍŠTE NÁM!

Máte otázky, ktoré sa týkajú našich služieb? Neviete, ako a kde vybaviť záležitosti ohľadne Vášho účtovníctva, miezd?... viac

KDE NÁS NÁJDETE?

ÚEP, s.r.o.
Kollárová 17
917 01 Trnava
+421 905 386 513
info@uep.sk

AUTOREAL TT     TRADELOG     DIOCHI Slovakia     Ing.Majerská - ANEX     PREMT