3x prečo stále

práve my?

ODBORNOSŤ

Zárukou vysokej kvality poskytovaných služieb sú dlhoročné skúsenosti vo vedení účtovníctva rôznych typov spoločností.

PROFESIONALITA A ISTOTA

Vaše účtovníctvo spracujeme na čas, kvalitne a správne, v súlade s platnými zákonmi.

FLEXIBILITA A DISKRÉTNOSŤ

Prispôsobíme sa všetkým špecifickým požiadavkám klienta, samozrejmosťou je zachovávanie absolútnej mlčanlivosti o všetkych skutočnostiach.

Neváhajte a využite niektoré z našich služieb

Spoločnosť UEP s.r.o. poskytuje služby v oblasti kompletného vedenia účtovníctva. Správne vedenie účtovníctva je pre podnikateľov zárukou úspešného podnikania. Prostredníctvom odborne vedeného účtovníctva máte neustály prehľad o stave Vašej firmy a dostávate presné nevyhnutné údaje, ukazovatele a informácie.
 • vedenie účtovníctva pre právnické osoby
 • vedenie účtovníctva pre fyzické osoby
 • komplexne zastupujeme nasich klientov pred daňovými úradmi a poisťovňami s cieľom maximalne odbremeniť klientov
 • rekonštrukcie účtovníctva
 • vedenie miezd a vedenie personálnej agendy
 • ročné zúčtovanie dane z príjmov
 • ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • pri spracovávaní účtovníctva overujeme vstupné údaje aj z daňového hľadiska
 • výstupy z účtovníctva alebo zo spracovania miezd zabezpečíme v súlade s potrebami klienta
 • na základe dohody v nadväznosti na účtovníctvo a závierku vypracujeme daňové priznanie
 • v prípade požiadavky zabezpečujeme, aby účtovná závierka podľa slovenských zákonov bola vykázaná v zmysle IFRS

Prečo je výhodné zveriť účtovníctvo do našich rúk a čo získate?

Profesionalizácia účtovníctva

Ktorá Vám vytvorí významný rozhodovací nástroj v podobe presných, včasných a komplexných informácií. Účtovníctvo nastavujeme individuálne pre každého klienta a plne ho prispôsobujeme jeho potrebám a činnosti – naše výstupy sa preto vyznačujú vysokou výpovednou schopnosťou.

Spoľahlivosť, zodpovednosť a garancia správnosti

Ubudne Vám veľká časť starostí a zaťažujúcej byrokracie, zbavíte sa neistoty o správnosti účtovania a odpadnú Vám pochybnosti o daňových dopadoch a rizikách s nimi spojených.

Väčší priestor a viac času

Venovať sa naplno Vášmu podnikaniu a zákazníkom, keďže sa postaráme nielen o samotné účtovníctvo a časť administratívy, ale aj o sledovanie legislatívy a o styk s orgánmi štátnej správy a ďalšími inštitúciami.

Možnosť využívania našich komplexných služieb

Pretože súčasne so spracovaním účtovníctva priebežne vyhodnocujeme ekonomickú situáciu, jednotlivé obchodné prípady posudzujeme z hľadiska daní a ich optimalizácie, priebežne sledujeme Váš daňový základ, možnosti nákladových úspor a pod.

Poistenie

Spoločnosť má uzavreté poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone účtovnej činnosti vo výške 33.200 €. Od založenia spoločnosti nedošlo k žiadnej poistnej udalosti. Je to výsledkom kvalitného profesionálneho tímu a ich neustáleho vzdelávania.

NEPREHLIADNITE!

Pred tým než začneme s Vami spolupracovať, uzatvoríme spolu zmluvu o poskytovaní účtovných služieb... viac

NAPÍŠTE NÁM!

Máte otázky, ktoré sa týkajú našich služieb? Neviete, ako a kde vybaviť záležitosti ohľadne Vášho účtovníctva, miezd?... viac

KDE NÁS NÁJDETE?

ÚEP, s.r.o.
Kollárová 17
917 01 Trnava
+421 905 386 513
info@uep.sk

AUTOREAL TT     TRADELOG     DIOCHI Slovakia     Ing.Majerská - ANEX     PREMT